Regulamin

REGULAMIN ŁOWISKA „Pod Dębem”
Obowiązujący od 23.09. 2012 roku.
 
Aktualna cena detaliczna pstrąga –
Żywa ryba             – 19 zł/kg
Ryba patroszona  – 22 zł/kg
Ryba wędzona      – 30zł/kg
Patroszenie wyłowionych ryb – 1 zł/szt
Zmiana zasad wędkowania – o szczegółach poinformujemy wkrótce!
 
Obecnie łowisko zarybiane jest :
– pstrągiem alpejskim w wadze 300-350 g/szt

 

 1. Do sportowego połowu ryb udostępniona będzie tylko akwen, na którym stworzone są stanowiska wędkarskie- ławeczki.
 2. Łowić wolno wyłącznie w stawie przeznaczonym do wędkowania, zabronione jest jakiekolwiek zarzucanie przynęt do innych stawów  oraz boksów do przechowywania ryb – osoba dopuszczająca się takich praktyk zostanie natychmiast wyproszona z łowiska.
 3. Wędkarzom nie wolno wychodzić poza teren łowiska – a w szczególności obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia za część  ogrodzoną siatką, bądź płotem!
 4. Na łowisku może znajdować się wyłącznie osoba wędkująca, ewentualnie 4 osoby     towarzyszące pod warunkiem zachowania ciszy.
 5. Dozwolone są tylko przynęty wydawane przy stanowisku z wędkami, nie stosuje się wymiarów ani okresów ochronnych, zabrania się jednak łowienia ryb „na podrywkę” lub „szarpaka” przy pomocy wszelkich podbieraków oraz dużych haków lub kotwic.
 6. Prosimy o nie wrzucanie do wody niewykorzystanych przynęt.
 7. Prosimy o nie zaśmiecanie łowiska i zachowanie ciszy.
 8. Łowisko czynne jest od godziny 9.00 do zmierzchu maksymalnie jednak do godziny 20.00.
ZASADY WPROWADZENIA OPŁAT
 1. Gospodarstwo Rybackie „POD DĘBEM” udostępnia areał łowiska specjalnego wszystkim chętnym nieodpłatnie przy zachowaniu
  następujących zasad:
 • każdy wędkujący (wyłącznie na jedną wędkę) musi zakupić w gospodarstwie co najmniej 1 kg żywego pstrąga tęczowego lub
  innej ryby dostępnej na żywo, za równowartość 1 kg pstrąga zgodnie z aktualnym cennikiem detalicznym,
 • ryba jest wpuszczana do łowiska przez pracownika gospodarstwa zaraz po zapłaceniu za nią,
 • wpuszczenie ryb będących równowartością 1kg pstrąga tęczowego upoważnia do 1 godziny przebywania i łowienia na łowisku,
  w celu przedłużenia czasu wędkowania należy dokupić równowartość 1 kg pstrąga za każdą następną rozpoczętą godzinę,
 • przedłużenie czasu wędkowania może odbyć się wyłącznie przez dodatkowe zarybienie, wędkarze którzy
  przekroczą ten czas bez przedłużenia zmuszeni będą zapłacić za dodatkowe zarybienie bez możliwości
  późniejszego łowienia.
 1. Łowimy wyłącznie wędkami oferowanymi przez nasze łowisko-ma to zapobiec przenoszeniu bakterii z różnych
  środowisk akwakultury do naszych stawów. Cena wypożyczenia wędki znajduje się w aktualnym cenniku.
 2. W czasie przebywania na łowisku w czasie zgodnym z zarybieniem, każdy z wędkarzy może zabierać wszystkie ryby jakie złowi,
  bez względu na ich gatunek wielkość oraz ilość.
 3. Po skończonym czasie przebywania na łowisku wędkarzom którym nie uda złowić się zarybionej ilości ryb nie będą one zwracane.
 4. W przypadkach niekulturalnego zachowania się wędkarzy lub osób towarzyszących lub niestosowania się do regulaminu –
  gospodarstwo zastrzega sobie prawo do wyproszenia wędkarza bez względu na czas wędkowania jaki mu pozostał oraz do
  odebrania mu złowionych ryb.
 5. Za dzieci oraz  szkody przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie.
 6. Każdy korzystający z łowiska musi zapoznać się z powyższym regulaminem i zaakceptować wszystkie jego punkty. Każdy
  korzystający z łowiska traktowany jest jak osoba znająca i akceptująca powyższy regulamin.
REGULAMIN ŁOWISKA „Pod Dębem”
Obowiązujący od 23.09. 2012 roku.
 
Aktualna cena detaliczna pstrąga –
Żywa ryba             – 19 zł/kg
Ryba patroszona  – 22 zł/kg
Ryba wędzona      – 30zł/kg
Patroszenie wyłowionych ryb – 1 zł/szt
Zmiana zasad wędkowania – o szczegółach poinformujemy wkrótce!

 

 • UWAGA ! Każdy wędkarz korzystający z łowiska zgodnie z powyższym regulaminem, przez 1 godzinę ma
  pełne prawo do łowienia ryb będących w akwenie na zasadach koleżeństwa, rekreacji i sportowego
  współzawodnictwa. Jeśli inny wędkarz narusza zasady, które powinny obowiązywać wszystkich (dla
  równych szans) lub przeszkadza innym w jakikolwiek sposób – bardzo prosimy o zgłaszanie takich
  wypadków pracownikom Gospodarstwa. Tylko w ten sposób możemy Państwu pomóc w miłych
  spędzaniu czasu – wszyscy korzystający powinni przestrzegać zasad fair play. Cała ryba wpuszcza na
  łowisko pozostaje tam do dyspozycji wędkarzy, nie jest odławiana ani przenoszona do innych
  akwenów. Jeśli nic Państwo nie złowicie, ryby na łowisku będzie coraz więcej – kiedy przyjdą
  odpowiednie warunki można dzięki temu uzyskać połów 2-5 krotnie większy od zarybienia. Często
  jednak dochodzi do przypadków, w których część klientów łowiska przekracza regulamin – łowi na dwie
  lub więcej wędek, używa nieetycznych metod (łowienie „na szarpaka” lub podrywkę), oszukując w ten
  sposób tak naprawdę innych wędkarzy – tylko kiedy będziecie Państwo zgłaszać takie przypadki,
  będziemy mogli reagować na nie – do czego zachęcamy.
Życzymy udanej zabawy !
Właściciele
Łowiska pstrągowego
„POD DĘBEM”